Videoguide – Skapa Fickpengar Uppgift - Familie Kalender

Videoguide – Skapa Fickpengar Uppgift
Skapa Fickpengar Uppgift

I den här korta videon finns en beskrivning av hur man skapar ett fickpengar uppgift (engelska)