Vilkår og betingelser – no - Familie Kalender

Vilkår og betingelser – no

Vilkår og betingelser

 

Velkommen til Daysi – din familiekalender. Følgende vilkår og betingelser er mellom deg som administrator og familiemedlemmer og selskapet Daysi ApS (daysi.dk). Dette utgjør en juridisk bindende avtale som regulerer din bruk av “Daysi familiekalender” heretter kalt “tjenesten”, inkludert programvaren, tjenester, tjeneste, nettside, etc. Daysi ApS gir deg tilgang til tjenesten med forbehold om aksept av Daysi ApS sine vilkår og betingelser, herunder avtale om konfidensialitet, misbruk, sluttbrukerlisensavtale gjeldende for enheten.
Samlet referert til som “Vilkår og betingelser” som kan endres fra tid til annen, og gjelder for din bruk av tjenesten. Dette uttrykket for service og ansvar regulerer forholdet til brukere og andre som samhandler med Daysi – din familiekalender. Ved å bruke eller få tilgang til Daysi godtar du og dine familiemedlemmer disse vilkårene.

 

1. Personvernerklæring

Ditt personvern og skjønn er svært viktig for oss. All informasjon forblir i en lukket krets på våre servere. Personvernerklæringen er utformet basert på en brukervennlig metode for å dele din informasjon med dine familiemedlemmer og informasjon om – hvilken informasjon som tilhører Daysi ApS.
Se også vår del om personopplysningspolicy/GDPR.

 

2.     Brukerkonto

For å bruke Daysi må du opprette en “brukerkonto” (administrator). Etter dette kan du opprette relevante familiemedlemmer, venner osv. Tjenesten har ikke noe ansvar for at informasjonen i dine brukerkontoer er korrekte og oppdaterte. I forbindelse med opprettelsen må du velge en tilgangskode. Adgangskoden er personlig og må behandles konfidensielt.

Dersom du opplever misbruk av enten tilgangskode eller brukerkonto, må du umiddelbart kontakte tjenesten (Daysi ApS), hvis kontaktinformasjon fremgår nederst i disse vilkårene. Som «administrator» må du være minst 18 år for å kunne bruke tjenesten.

 

3. Deaktivering, sletting av konto

Hvis du ikke vil at brukerkontoen din skal være aktiv lenger, har du muligheten til å gjøre den inaktiv. Deaktiveringen betyr at den ikke lenger er tilgjengelig for medlemmene av brukerkontoen. Men hvis brukerkontoen fortsatt vil være tilgjengelig for administratoren for en gjenoppretting innen 6 måneder, skjer ikke dette, da den automatisk slettes på tjenestens server.

Daysi ApS forbeholder seg retten til å slette kontoen dersom abonnementet (betalingen) av tjenesten opphører.

 

4.     Rettigheter

Daysi ApS er eier av alle rettigheter, inkludert eiendomsrettigheter, opphavsrett til “Daysi” – din familiekalender”! Ved å bruke, bruke eller installere “Daysi”, godtar du de nåværende “Vilkår og betingelser”, og får en ikke-eksklusiv, tilbakekallelig rett til å bruke “Daysi”. Bruksretten er betinget av at du og dine tilknyttede familiemedlemmer permanent aksepterer de til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av Daysi. Hvis du eller familiemedlemmer ikke kan godta de nåværende “Vilkår og betingelser” – skal bruken av “Daysi” opphøre umiddelbart.

 

5.     Ansvarsbegrensning

Daysi – din familiekalender, gjøres tilgjengelig for nedlasting som den er og tilgjengelig og i den formen som til enhver tid var tilgjengelig. Daysi ApS tilstreber at tjenesten skal være tilgjengelig til enhver tid, men garanterer ikke for dette. Daysi ApS kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgang, driftsforstyrrelser, systemkrasj eller lignende, uavhengig av om Daysi ApS kunne ha unngått disse.

Bruken av «Daysi» er på brukerens (familiens) eget ansvar og risiko. Daysi ApS kan ikke på noe tidspunkt eller i noe tilfelle holdes ansvarlig for brukerens eller brukernes bruk av «Daysi» eller manglende tilgang til tjenesten.

Daysi ApS er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes på “Daysi”! Daysi ApS er heller ikke ansvarlig for tap som oppstår ved handlinger eller unnlatelser gjort i avhengighet av informasjonen gitt av “Daysi”.

Daysi ApS er heller ikke under noen omstendigheter ansvarlig for «brukerinnholdet» som brukeren selv lager i «Daysi». Dette gjelder tap som oppstår på grunn av handlinger eller unnlatelser – som ble gjort i avhengighet av informasjonen gitt av “Daysi” eller mangel på disse.

Daysi ApS kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, følgeskader, tapt arbeidsfortjeneste, tap av data eller andre tap av brukere eller tredjeparter.

Dersom Daysi ApS, til tross for ovennevnte ansvarsbegrensning, blir erstatningsansvarlig, er Daysi ApS sitt ansvar til enhver tid begrenset til et beløp – tilsvarende ½ års abonnement.

 

6. Endringer i vilkårene for bruk

Daysi ApS forbeholder seg retten til å endre “Vilkårene”. Dersom Daysi ApS endrer disse vilkårene, vil du bli informert om dette i en direkte e-post til administrator. Hvis du ikke godtar de videresendte, reviderte betingelsene, vil du ikke kunne fortsette å bruke «Daysi».

 

7.     Endringer i «Daysi»-programvaren

Daysi ApS vil fra tid til annen – fortløpende oppdatere systemet med nye tiltak og forbedringer.
Det være seg endringer i funksjonalitet, design, nye funksjoner osv., alt for å forbedre «Daysi» til en av verdens beste familiekalendere for smarttelefoner.

Brukerne vil fortløpende bli informert om disse oppdateringene, som enten vil skje automatisk. ved “logg inn” eller videresendes pr e-post. Brukere vil samtidig akseptere sending av e-post, enten av informativ karakter eller direkte oppdateringer.

 

8.     Abonnementsinformasjon

Daysi er en gratis app uten binding og abonnement og kan brukes av opptil 8 familiemedlemmer.
Ønsker du å oppgradere til Premium-versjonen er det bare å velge hvilket abonnement du ønsker og da aktiveres ekstrafunksjonene helt automatisk (typisk tar det maks. 5 min)
Betalingen belastes via iTunes- eller GooglePlay-kontoen din og fornyes automatisk innen 24 timer etter slutten av abonnementsperioden.

 

9.     Tvister

Enhver tvist mellom Daysi ApS og bruker (administrator) skal så langt det er mulig avgjøres i minnelighet.
Hvis en mulig sak ikke kan avgjøres i minnelighet, skal en sak avgjøres ved danske domstoler. I et slikt mulig tilfelle skal saken forelegges Retten i Roskilde.

Hvis du har ytterligere spørsmål om vår personvernerklæring, vår praksis for behandling og lagring av dataene dine, vennligst kontakt support@daysi.dk

 

Daysi ApS
Gammel Byvej 4b
DK 2650 Hvidovre