Spørgsmål & Svar - Familie Kalender

Spørgsmål & Svar

Min Daysi Familie App

Den første bruger du opretter i Daysi Familie App bliver automatisk administrator for Familie App’en og dermed bl.a. også den bruger der opretter resten af familiemedlemmerne som brugere i systemet.

For at oprette Jeres Familie og første bruger skal du gøre følgende: 

 •    – Åben Daysi Familie App.
 •    – Klik på Opret i bunden af skærmbilledet
 •    – Udfyld de forskellige felter og vælg evt. et billede som skal tilknyttes din bruger (det kan sagtens ændres senere)
 •    – Klik på Opret og herefter vil Jeres Daysi Familie og første bruger blive oprettet.

App’en åbnes herefter og du kan nu oprette resten af Jeres familie som brugere af App’en.
Du bliver også bedt om at bekræfte at App’en gerne må sende Push-notifikationer  – denne funktion anvendes bl.a. når andre familiemedlemmer booker dig til en aftale – så du får du en notifikation på telefonen.

Du kan også se en kort introduktions video her: Sådan opretter du din Daysi Familie

I vores Gratis version kan man oprette op til 4 Familiemedlemmer og når familiemedlemmerne er oprettet skal App’en blot installeres på  deres telefon.
For at oprette et familiemedlem gøres følgende:

 •     – Åben menuen og vælg punktet Familiemedlemmer 
 •     – Klik på “+” ikonet forneden.
 •     – Udfyld de enkelte felter med de relevante informationer og klik herefter på Opret

Det er kun grund oplysningerne for et nyt familiemedlem der skal angives her. De resterende felter udfyldes med nogle Default værdier som kan ændres ved at gå ind på det enkelte familiemedlem. 

Når familiemedlemmet er oprettet sendes en mail med login oplysninger og efter at App’en er downloadet til telefonen kan familiemedlemmet logge på Daysi Familie App.

Du kan også se en kort video her: Opret Familiemedemmer:  Opret Familiemedlemmer

Hvis et familiemedlem ikke har en E-mail adresse skal denne bruger blot oprettes med navn (og ikke en e-mail). Oprettelse af denne type familiemedlem gøres stort set på samme måde som når en “almindelig” bruger oprettes:

For at oprette et familiemedlem uden e-mail adresse gøres følgende:

 •    – Klik på Menu-ikonet i øverste venstre hjørne,
 •    – Klik herefter på ”Familiemedlemmer”.
 •    – Klik på “+” ikonet forneden.
 •    – Udfyld de enkelte felter med relevant information .
 •    – I feltet “E-mail/Brugernavn” skriver du blot det navn som brugeren skal have.
 • Klik herefter på Opret

Herefter kommer følgende tekst frem på skærmen:

“Den bruger du forsøger at oprette har ikke en e-mailadresse, men kun et brugernavn. For at brugeren kan logge ind på et device skal du første gang logge ind som administrator, og så logge ud igen. Derefter kan brugeren logge ind uden e-mailadresse. Vil du stadig oprette brugeren uden e-mailadresse?

Dvs. første gang brugeren uden E-mail adresse skal logge ind på Daysi App’en skal du gøre følgende:

 •    – Log ind som administrator i Daysi App’en
 •    – Log ud igen.
 •    – Log ind med brugeren – dvs. det navn og password som brugeren har.

På denne måde kan du oprette brugere i Daysi Familie App som ikke har en e-mail adresse.

Du kan også se en kort instruktionsvideo her: Opret Familiemedlem uden e-mail

Når Daysi App’en er downloadet fra AppStore eller GooglePlay, er du klar til at gå igang. 

 • – Åben App’en ved at klikke på Daysi Ikonet
 • – Første gang du skal bruge App’en, skal du logge ind med Brugernavn og Password.
 • – Når du bruger App’en efterfølgende skal du ikke angive Brugernavn og Password mere – heller ikke hvis du lukker App’en.

Du kan få tilsendte et nyt Password hvis du har brug for at logge ind på App’en igen – f.eks. hvis den er blevet opdateret.
Note: Det er Familie Administratoren der opretter familiemedlemmer – se punkt ovenfor, for at oprette flere familiemedlemmer.

Daysi er en App der installeres på en Smartphone med IOS eller Android som styresystem.

 • – App’en hentes via Apple AppStore eller Google Play.
 • – iPhone/iPad version kræver IOS11 eller højere.
 • – Android version kræver 6.0 eller højere.

Daysi er designet til at dele alle oplysninger og aftaler imellem alle familiemedlemmer i familien så alle har et fuldt overblik over alle familiens aftaler.  

Der er dog en række funktioner i App’en hvor deling af specifikke oplysninger kan fravælges. Disse funktioner er bl.a.

 • Aftaler: 
 • – En aftale kan gøres “Privat” således at andre familiemedlemmer ikke kan se, hvad man skal på det specifikke tidspunkt, men kun at man er optaget. 
 • – For hvert familiemedlem kan man konfigurere hvilke typer aftaler personen må slette – “Kun aftaler man selv har oprettet” eller “Alle typer aftaler“. På denne måde kan man f.eks. sikre at nogle i familien ikke ved en fejltagelse kommer til at slette en aftale.
 •  
 • To-Do lister:
 • – I denne funktion kan man både konfigurere hvilke andre familiemedlemmer der kan se opgavelisten for et familiemedlem og hvem der må oprette nye opgaver for et andet familiemedlem. 

Det er kun Familie administratoren der kan ændre visse generelle oplysninger omkring Familiens brug af kalenderen og rettigheder omkring hvad hvert enkelt familiemedlem kan gøre.  

For at opnår så høj sikkerhed som muligt og samtidig understøtte GDPR reglerne, har Daysi ikke adgang til dit password .

Password kan ændres på to forskellige måder:

Administratoren kan ændre password for en bruger, det gøres på følgende måde:

 • – Åbn menuen ved at klikke i øverste venstre hjørne
 • – Vælg Familiemedlemmer
 • – Vælg en person
 • – Vælg punktet Skift password
 • – Indtast det nye password og klik på knappen Skift Password

Få tilsendt nyt password:

 • – Hvis du har glemt dit password kan du fra login billedet vælge punktet “Glemt password”, og få tilsendt et nyt password.

Aftaler og Speciel-aftaler

Der er flere måder du kan oprette en ny aftale: 

Ny aftale via månedsoversigt,
For at oprette en aftale via Månedsoversigten gøres følgende:

 • – Klik på øverste højre ikon i Top-bjælpen for at få Månedsoversigten.
 • – Vælg den person eller hele familien som aktiviteten skal oprettes til.
 • – Tryk på den dato i kalenderen som aktiviteten skal oprette.
 • – Tryk derefter på “+” knappen nederst i højre hjørne.
 • – Herefter åbnes et nyt skærmbillede: Opret aftale
 • – Udfyld felterne med de forskellige oplysninger omkring aftalen (Hvad, hvor, hvem) mv. der er relevant.
 • – Vælg Start/Slut tidspunkt for aftalen. 
 • – Tryk på Gentagelse hvis aftalen skal gentages nogle gange i fremtiden.
 • – Tryk på Advarsel hvis personen skal have en notifikation inden aftalen begynder.
 • – Til sidst er Note, feltet, som du kan bruge til at skrive en lidt længere tekst.

Ny aftale via Aktivetslisten,
For at oprette en aftale via Aktivitetslisten skal du gøre følgende:

 • – Klik på øverste højre ikon i Top-bjælpen for at få Aktivitetslisten.
 • – Tryk derefter på “+” knappen nederst i højre hjørne.
 • – Herefter åbnes et nyt skærmbillede: Opret aftale
 • – Udfyld felterne med de forskellige oplysninger omkring aftalen (Hvad, hvor, hvem) mv. der er relevant.
 • – Vælg Start/Slut tidspunkt for aftalen. 
 • – Tryk på Gentagelse hvis aftalen skal gentages nogle gange i fremtiden.
 • – Tryk på Advarsel hvis personen skal have en notifikation inden aftalen begynder.
 • – Til sidst er Note, feltet, som du kan bruge til at skrive en lidt længere tekst.

Bemærk: Hvis der ikke angives et bestemt tidspunkt for aktiviteten, vil kalenderen altid som standard skrive kl. 12:00.

Se en kort video om hvordan du opretter en ny aftaler: Sådan opdatter du en ny Aftale

Første gang du åbner Daysi Familiekalender bliver du bedt om at bekræfte at Daysi godt må sende dig Push-notifikationer. HUSK at bekræft dette for at få Push-notifikationer.

Daysi vil herefter sende dig Push-notifikationer i følgende tilfælde:

 • Når du bliver booket til en aftale af et andet familiemedlem vil du få en push-notifikation med information om den nye aftale.
 • Hvis du på en aftale har angivet at du vil have en “advarsel” et bestemt tidsrum inden aftalen begynde, så vil du også få en push-notifikation.

Det er muligt at synkronisere din Daysi Kalender med andre eksterne kalendere: 

Der findes en række muligheder for atintegrere Daysi med andre kalendere:

 • – Du kan se din Daysi aftaler i en anden kalender – f.eks. Outlook eller Google Kalender. 
 •     – Læs mere her: Vis Daysi i Andre Kalendere 
 •  
 • – Du kan importere aftaler fra andre kalendere til Daysi så du derved få et samlet overblik over alle aftaler i Daysi Kalenderen.
 •     – Læs mere her: Hent aftaler fra andre kalendere

Opsætning af Daysi Kalenderen

Der findes en række parametrer der kan konfigureres for kalenderen og osm gælder for kalenderen generelt og alle familiemedlemmer.

De ting som kan konfigureres for kalenderen er følgende:

 • – Familie billedet
 • – Navnet på Jeres Daysi Familie
 • – Farve for Familie aftaler og for Speciel-aftaler
 • – Hvilke helligdage der skal indlæses i kalenderen (der findes helleigdage for en række forskellige lande som kan lægges ind)
 • – Standard Alarm på nye aftaler der oprettes.

Du kan også se en kort video om hvordan du konfigurere kalenderen: Konfigurering af Daysi Kalenderen

For at dele en persons kalender med en anden families kalender skal du som administrator (Den der har opretttet Daysi familiekalenderen) gøre følgende:

 • – Gå til Menu og herefter vælg /Indstillinger/Familiemedlemmer/Del din Kalender 
 • – Under hver person i familiekalenderen ses et afkrydsningsfelt samt teksten: ”Del kalenderen med en anden Daysi Familie
 • – Marker det Familiemedlem hvor kalenderen skal deles med en anden familie
 • – Tast herefter E-mail adressen på Familie Administratoren for den Daysi Familie som kalenderen skal deles med. 
 • – Tryk derefter på Invitér.
 • – Der vil nu blive sendt en mail til e-mail adressen hvor personen informeres om at de har adgang til en delt-kalender.
 • – Familie Administratoren for den anden Daysi familie skal nu blot acceptere at de vil se denne kalendere.

Denne funktion er tilgængelig hvis du har opgraderet til Premium Versionen som også har en lang række andre funktioner.

Min Daysi App

Nej, hvis du sletter din Daysi IOS eller Android app, vi dine Daysi data ikke blive slettet da de er gemt på vore sikre servers i skyen.

Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger igen skal du blot logge på med samme oplysninger så får du adgang til hele din kalender igen.

Mange app. problemer kan blive løst ved at man sletter den installerede app og herefter re-installerer den! Denne procedure vil ikke have nogen negativ indvirkning på de allerede installerede data, da de allerede eksisterer på vore sikre servers – snarere end på din telefon. Når du downloader appen igen, skal du logge ind med den samme e-mail adresse samt password som du benyttede, da du downloadede Daysi første gang.

Hvis denne procedure ikke har hjulpet på dit problem som du forsøger at løse, venligst kontakt support@daysi.dk, og prøv at forklare hvilket problem du har.

Hvis du har fået en ny telefon, er det meget enkelt at overføre alle data til denne.

Download App’en til din nye telefon enten fra Apple App Store eller Google Play og log ind med den samme e-mail og password som du oprindelig benyttede da du downloadede Daysi første gang. Efter du har logget ind – vil dine oprindelige data være at finde på din nye telefon.

Det er ikke noget problem hvis du skifter fra en IOS telefon til en Android – eller omvendt, det er samme kalender du får adgang til.

Andet

Daysi er en Gratis App med en lang række stærke funktioner for at skabe overblik over alle familiens aftaler. Gratis versionen kan bruges helt uden abonnement.

Der findes også en Premium version der indeholder en lang række ekstra funktioner. 

Du kan læse mere om hvilke funktioner der er i Premium versionen her: Daysi Premium Version

 

Daysi Familiekalender er en af verdens bedste online familiekalendere til smartphones. Vi vil derfor være ked af at miste dig og din familie som bruger – og vil i den forbindelse gerne høre hvad du evt. er utilfreds med.

Sådan gør du:

Du skal sende os en e-mail (support@daysi.dk) samt password fra den originale e-mail adresse der blev benyttet til oprettelsen af din Daysi konto – med teksten:

Jeg ønske at slette min Daysi konto.

Og evt. med en supplerende tekst hvorfor du ønsker at slette den.

Så snart kontoen er slettet, vil alle data for alle familiemedlemmer være slettet og kan ikke reetableres.

Venligst kontakt vores support team på info@daysi.dk for evt. supplerende spørgsmål du ikke har fundet i FAQ! Venligst inkluder den e-mail adresse du benytter i din Daysi konto, så vores support team kan lokalisere din konto – for besvarelse af dit specifikke spørgsmål.

Note: Daysi har ikke nogen telefon support, men vi vil besvare dit spørgsmål – så hurtigt det er os muligt.

Kan ikke finde hvad jeg søger - Kontakt os her